top of page

5 צעדים לבעלות על מגרש בפלורידה

1.    עם החלטתכם לרכוש קרקע מאושרת לבניה במיידי מחברת פלורידה – ישראל, תבחרו יחד עם נציג החברה את הקרקע אותה הינכם מעוניינים לרכוש.


2.    תחתמו על הסכם לרכישת המגרש מול חברת פלורידה - ישראל והסכם נאמנות מול משרד עוה"ד שיחזיק את כספכם בנאמנות עד אשר המגרש יעבור על שמכם בטאבו.


3.    מאותו רגע בו יופקד כספכם בחשבון הנאמנות, תפעל החברה להעברת הבעלות על המגרש על שמכם. ההליך אורך בין שבועיים לשלושה שבועות בלבד.


4.    ברגע שהמגרש נרשם על שמכם, המסמכים המקוריים יועברו אליכם על ידי נציג החברה בישראל.


5.    מרגע זה הינכם הבעלים של מגרש בגודל דונם מאושר לבניה של בית פרטי באחת השכונות היפות של העיר Port Charlotte, פלורידה.

bottom of page